Do this aarti of Lord Shani Dev on Saturday, it can become bad work

0
14


shani dev pooja vidhi

Shani Dev’s Aarti

Jai Jai Shree Shani Dev Devotee Beneficent.

Sun son Lord Chhaya Mahtari Jai Jai Shree Shani…

Black limb curved-sighted quadrilateral.

Aswari of Nilambar Dhar Nath Gaj. Jai Jai Shree Shani…

Crete Mukut Sheesh Rajit Dipat Hai Lillari.

Muktan’s garland hugs Shobhit Balihari. Jai Jai Shree Shani…

ddfppfd8

Modak dessert is served with betel nut.

Iron Sesame Oil Urad Mahishi Very sweet Jai Jai Shree Shani Dev…

Dev Danuj Rishi Muni Sumirat male and female.

Vishwanath Dharat is your refuge of meditation.

Jai Jai Shri Shani Dev Devotional Benefactor.

ofsd3n1g

Dasharathkrit Shani Stotra

Namah Krishnay Nilaya Shitikanthanibhay Ch.

Namah Kalagnirupay Kritantaya Cha Vai Namah ..

Namo Nirman Dehe Dirghashmashrujatay f.

Namo Vishalnetray dryhodar Bhayakrte.

Namah: Pushkalgatraya sthoolaromneth vai namah.

Namo longayushkaya kaaldashtra namostute.

5p1uukvo

Hello Kotarakshaya Durnirikshyay Vai Namah.

Namo Ghoraya Raudray Bhishnaya Kapalene.

Hello Sarvabhakshay ValimukhayanMostute.

Suryaputra Namaste Stu Bhaskere Bhayadaya Ch..

Undersight: Namaste.

Namo mandgate tubhyam niristranaya namostute.

Tapasa Dagdhadehay Nitya Yogaratay Ch.

Namo nityam appartay atriptaya cha vai namah.

2q3qd0fo

Gyanchakshurnamasteऽstu kashyapatmaj sunve.

Tusto Dadasi Vai Rajyam Rusto Harshi immediately.

Devasurmanushyashcha Siddhavidyadharoraga:.

Tvaya Vilokita: Sarve Nashanyanti Totally.

Dev Varahoऽ Humupagat in Prasad Kuru.

And the eulogized Saurigrahrajo Mahabal:.

,Disclaimer: The information given here is based on general assumptions and information. NDTV does not confirm this.)

,Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here